FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
02.04.2024
Genel Kurul Tarihi
29.04.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2023 yılına ait Denetçi raporlarının okunması,
4 - 2023 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
6 - 2023 yılı karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi,
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücretlendirme Politikası'nın müzakeresi ve tasdiki,
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri Çeşitlilik Politikası'nın müzakeresi ve tasdiki,
12 - Yürürlükteki pay geri alım programı kapsamında dönem içinde yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
14 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi,
15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
16 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararlar ilişikteki Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinde sunulmaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
03.06.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI_2023.pdf - Tutanak
EK: 2
GENERAL ASSEMBLY MEETING MINUTES_2023.pdf - Tutanak
EK: 3
KATILANLAR CETVELI - LIST OF ATTENDANTS_2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03 Haziran 2024 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.