FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Sidar Tunca (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)  

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi - Cenap Aşçı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)


Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Sidar Tunca (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Cenap Aşçı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Gonca Çelik (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)


Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına karar verilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı - Sidar Tunca (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Cenap Aşçı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)