FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.06.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
60.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
5.410.014.118,1
Ulaşılacak Sermaye (TL)
43.280.112.944,8
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
SASA, TRASASAW91E4
5.410.014.118,1
37.870.098.826,700
700,00000
SASA, TRASASAW91E4
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
5.410.014.118,1
37.870.098.826,700
700,00000
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)
9.157.015.000
Geçmiş Yıl Karları (TL)
23.844.985.000
Diğer Kar Yedekleri (TL)
4.868.098.826,7
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

27 Mart 2024 tarihli KAP duyurusunda özetle; Yönetim Kurulumuzun 5.321.653.794,10 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 37.251.576.558,70 TL artırılmak suretiyle 42.573.230.352,80 TL'ye yükseltilmesine ve ortaklarımızın elinde bulundurdukları beher paya %700 oranında bedelsiz pay verilmesine karar verildiği duyurulmuştu.


Söz konusu kararı takiben devam eden tahsisli sermaye artırımı işlemlerinin sonuçlanması ve Şirket çıkarılmış sermayesinin 5.410.014.118,10 TL'ye yükselmiş olması nedeniyle bedelsiz sermaye artırımına ilişkin anılan Yönetim Kurulu kararı aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.


Şirketimizin 6 Haziran 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantılarında özetle;

-Sermaye Piyasası Kurulunun 7 Mart 2024 tarih ve 2024/14 sayılı bülteninde duyurulan enflasyon muhasebesi düzeltme farkından doğan kaynağın sermayeye ilave edilebilmesine ilişkin ilke kararları kapsamında, 60.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, mevcut durumda 5.410.014.118,10 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 37.870.098.826,70 TL artırılmak suretiyle 43.280.112.944,80 TL'ye yükseltilmesine,

-İç kaynaklardan yapılacak 37.870.098.826,70 TL tutarındaki sermaye artışının;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan enflasyona göre düzeltilmiş finansal tablolara göre; 23.844.985.000,00 TL'sinin Geçmiş Yıl Kârlarından, 9.157.015.000,00 TL'sinin Sermaye Düzeltme Farklarından, 4.868.098.826,70 TL'sinin Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına,

-VUK uyarınca hazırlanan enflasyona göre düzeltilmiş yasal kayıtlara göre ise; 29.258.834.507,27 TL'sinin Geçmiş Yıl Kârlarından, 8.611.264.319,43 TL'sinin Sermaye Düzeltme Farklarından karşılanmasına,

-Çıkarılacak yeni payların tamamının pay sahiplerine dağıtım tarihindeki payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına, bu çerçevede ortaklarımızın elinde bulundurdukları beher paya %700 oranında bedelsiz pay verilmesine

-Sermaye artırım işlemleri çerçevesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.