FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı ve Esas Sözleşme Tadili SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.05.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
250.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
40.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
118.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
GLBMD, TREGLMK00015
40.000.000
78.000.000,000
195,00000
GLBMD, TREGLMK00015
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
40.000.000
78.000.000,000
195,00000
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)
78.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
06.06.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 16/05/2024 tarihinde duyurusu yapılmış olan, Şirketimizin 250.000.000,-TL (ikiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 40.000.000,-TL (kırkmilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %195 oranında artış ile 78.000.000,-TL (yetmişsekizmilyonTürkLirası) artırılarak 118.000.000,-TL'ye (yüzonsekizmilyonTürkLirası) çıkarılmasına ve iç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin izin ve onay verilmesi amacıyla bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Tadil Metni.pdf