FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Yönetim Kurulumuzun 06.06.2024 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde: 

Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Ebgü Senem Demirkan'ın ve üyeliğe Sayın Öner Kabasakal'ın seçilmesine; 

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Ebgü Senem Demirkan'ın, üyeliğe Sayın Öner Kabasakal'ın  seçilmesine; 

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Öner Kabasakal'ın ve üyeliğe Sayın Ebgü Senem Demirkan'ın seçilmesine; 

Oy birliği ile karar verilmiştir.


Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yer almaktadır.