FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
08.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
07.06.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREORCY00018
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, ORCAY, TREORCY00026
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREORCY00018
0
0
B Grubu, ORCAY, TREORCY00026
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim kurulumuz 08.05.2024 tarihinde şirket merkezinde toplanarak Sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 14'üncü maddesi ve Kar Dağıtım politikamız çerçevesinde;

Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosundan da görüldüğü üzere;

- TFRS' ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 31.242.792-TL tutarında "Net Dönem Zararı " oluştuğu; bu nedenle TTK'nın 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılmadığı,

- Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 63.558.829,85.-TL tutarında "Net Dönem Karı" oluşmuştur.

- Kar dağıtımında 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait TFRS' ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 31.242.792-TL tutarında "Net Dönem Zararı oluşması nedeni ile 2023 yılı için, kar dağıtımı yapılmamasının,

07.06.2024 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz Genel Kurul toplantısı 07.06.2024 tarihinde Şirket Merkezinde yapılmıştır.Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
80.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
3.325.986,26
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
-31.242.792
63.558.829,85
4. Vergiler ( - )
0
0
5. Net Dönem Kârı
0
0
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimiz Genel Kurul toplantısı 07.06.2024 tarihinde Şirket Merkezinde yapılmıştır.