FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz Oranı güncellemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
SPK ile görüşmeler neticesinde bedelsiz oranının güncellenmesi kararlaştırılmıştır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.05.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
5.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
1.640.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
4.800.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPSFK00015
230.512.536,17
444.158.301,400
192,68292
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPSFK00015
Nâma
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023
1.409.487.463,83
2.715.841.698,600
192,68292
B Grubu
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
1.640.000.000
3.160.000.000,000
192,68292
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL)
3.160.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
07.06.2024
SPK Başvuru Tarihi
07.06.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 07.06.2024 tarihli toplantısında 5.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.640.000.000 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere toplam 3.160.000.000 TL artırılarak 4.800.000.000 TL' ye çıkarılması; bedelsiz sermaye artırımı ve şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadili doğrultusunda güncelleme kararı almıştır. İzin ve onay verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacaktır. Diğer gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
TADİL METNİ 8 d2.pdf