FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
%500 Bedelsiz Sermaye Artırımı Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10.06.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
36.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
216.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021
289.811,319
1.449.056,595
500,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021
Nâma
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013
35.710.188,681
178.550.943,405
500,00000
B Grubu
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
36.000.000
180.000.000,000
500,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL)
180.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

1- Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden; Şirketimizin 1.000.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 36.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere, toplam 180.000.000 TL (%500) bedelsiz artırılarak 216.000.000 TL'ye artırılmasına,

2- Artırılan 180.000.000 TL sermayeyi temsil eden payların pay sahiplerine bedelsiz olarak verilmesine ve kaydileştirme esasları çerçevesinde izlenmesine ve bedelsiz artırılan sermaye tutarı karşılığında beher pay bedeli 1-TL olan 180.000.000-adet pay ihraç edilmesine,

3- Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu imtiyazlı nama yazılı, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu imtiyazsız hamiline yazılı pay çıkartılmasına,

4- İç kaynaklardan yapılacak bedelsiz sermaye artırımına yönelik olarak gerekli izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,

5- Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dahil, mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdür Süleyman Alper İNCEÖZ'ün yetkili kılınmasına,

6- Bu karara ilişkin bilgilerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına, Karar verilmiştir.