FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NewBusinessRelationAbstract|
Yeni İş İlişkisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTheOtherPartyWithWhichNewBusinessRelationWillStart|
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
oda_NameSurnameOrCompanyTitleOfCustomerOrSupplier|
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInNetSalesOrCostOfGoodsSoldOnLatestDisclosedProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeStatementOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInTradeReceivablesOrDebtsOnLatestDisclosedStatementofFinancialPositionOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
oda_ExpectedStartingDateOfNewBusinessRelation|
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
10/06/2024
oda_IfExistSignificantProvisionsOfTheContractTextBlock|
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
oda_ImpactOfNewBusinessRelationOnCompanyActivities|
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz bağlı ortağı Makers Makine Ekipmanları ve Robotik Sistemler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, beyaz eşya ve soğutma alanında lider müşterisinden son teslimatı 10 Ocak 2025 tarihinde yapmak üzere robotlu montaj ve paletleme otomasyonu sistemleri siparişi almıştır. Sipariş bedeli 1.581.878 € dur.

Makers, Türkiye ve tüm dünya'da iş yapabilme becerisine ve sektörel birikime sahip HKTM'nin bünyesinde başarılı projelere imza atan çekirdek ekibin önderliğinde kurulan ve özellikle beyaz eşya fabrika otomasyonu alanında yoğunlaşarak dünya çapında büyük otomasyon projelerine imza atma hedefi ile organize olan ve hızla büyüyen şirketin sermayedeki payı % 67 olan bir grup şirketidir.

  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  

Yönetim Kurulu.