FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Yönetim Kurulumuzun 2023 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım teklifi önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
10.06.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
2 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Stopaj kesintisi uygulanmamaktadır.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi

Stopaj kesintisi uygulanmamaktadır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
PAGYO, TREPGYO00013
1. Taksit
1,4319500
143,195
0
1,4319500
143,195
PAGYO, TREPGYO00013
2. Taksit
1,4319500
143,195
0
1,4319500
143,195
PAGYO, TREPGYO00013
TOPLAM
2,8639000
286,39
0
2,8639000
286,39
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
PAGYO, TREPGYO00013
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz Şirketimizin 2023 yılı dönem karının dağıtılmasıyla ilgili olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin kar dağıtımına ilişkin 29. Maddesinin "Ortaklık her yıl yıllık dağıtılabilir karın en az %75'ini pay sahiplerine nakden dağıtacaktır" hükmü ile "Şirket Kar Dağıtım Politikası" dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu Kar Dağıtım Tebliği'ne göre düzenlenen Kar Dağıtım Tablosuna göre;

1- 2023 Yılı dağıtılabilir karından hisse başına 2,8639 TL olmak üzere;

Toplam: 249.159.300.- TL (2,8639 TL x 87.000.000/Adet Hisse) temettü dağıtılmasına,

2- 2023 Yılı karından 24.480.930 TL 2. Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

3- 2023 Yılı Karından kalan tutarın Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına,

4- Yönetim Kurulu'na 2023 Yılı temettü ödemelerinin yapılacağı taksit sayısı, tarih ve tutarları hususlarında yetki verilmesine ilişkin teklifin Genel Kurul onayına sunulmasına,

Karar verilmiştir

Önemli: Kar payı dağıtım taksit sayısı temsilen girilmiş olup, tarih ve taksit sayısı değişiklik arzedebilecektir. İlgili hususlar Genel Kurul'da kararlaştırılacak ve kesinleşince güncellenecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
PAGYO 2023 GK KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
87.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
62.210.853,92
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOKTUR
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
2.640.704.445
332.213.502,38
4. Vergiler ( - )
1.020.180
0
5. Net Dönem Kârı
2.639.684.265
332.213.502,38
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
2.639.684.265
332.213.502,38
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
2.639.684.265
332.213.502,38
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
945.000
945.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
2.640.629.265
333.158.502,38
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
16.657.925,12
16.657.925,12
* Nakit
16.657.925,12
16.657.925,12
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
232.501.374,88
232.501.374,88
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
24.480.930
24.480.930
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
2.366.044.035
58.573.272,38
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
249.159.300
0
75
2,8639
2,8639
TOPLAM
249.159.300
0
75
2,8639
2,8639
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

(*)"TTK Madde 519 – (1) Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır." hükmü gereği, 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmamıştır.


(**) İş bu kar dağıtım tablosu ile Esas Sözleşmenin 29. maddesi ile belirtilen "Ortaklık her yıl yıllık dağıtılabilir karın en az %75'ini pay sahiplerine nakden dağıtacaktır." hükmü yerine getirilmektedir.