FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/06/2024
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2024/8
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, N29 sayılı tebliği kapsamında; Yönetim tarafından hazırlanmış olan, Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklığının 01.01.2024-31.03.2024 dönemini kapsayan Konsolide Finansal Tabloları incelenmiştir.

Yapılan inceleme, kamuya açıklanacak olan 01.01.2024-31.03.2024 dönemini kapsayan Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklığının Konsolide Finansal Tablolarının SPK düzenlemelerine, ortaklığın izlediği muhasebe politikalarına, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerimizi kapsamaktadır.

    

Komitemize sunulan bu bilgiler kapsamında, şirket sorumlu yöneticileri nezdinde yaptığımız inceleme ve denetimler sonucunda; hazırlanmış olan 01.01.2024 - 31.03.2024 dönemini kapsayan Konsolide Finansal Tabloların şirketin anılan tarihteki gerçek finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını doğru ve dürüst biçimde yansıttığına kanaat getirilmiş olup; söz konusu finansal tabloların Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.