FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DisposalOfBuyBackSharesAbstract|
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.05.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_CompanySubjectToBuyBack|
İşleme Konu Ortaklık
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.
oda_CompanyPerformsTheBuyBack|
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.
oda_DateOfBuyBackProgram|
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
20.03.2024-07.05.2024
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz'un aşağıda yer alan 23.05.2024 tarihli  kararı doğrultusunda , şirketimizin geri alımını yaptığı CEMAS paylarından 21.180.000 adedi Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'ye 81.775.980 TL bedelle satılmıştır.

  

  

  

"Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı İlke Kararı çerçevesinde Borsa İstanbul'dan  22.03.2024-07.05.2024 tarihleri arasında geri alımını yaptığı 24.180.000 Adet Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) paylarının 13.06.2024 tarihine kadar tedricen, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'ye satılmasına,satış işleminde uygulanacak birim fiyatın Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları m. 7.1'de payları Borsa'da işlem gören ortaklıkların dahil oldukları aynı grup içerisinde ve grup içi ortaklar arasında yapılacak pay alış veya satışlarında şirket yönetiminin el değiştirmesine yol açmayacak işlemler için tanımlanan baz fiyat olan geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması kullanılarak tespit edilmesine, karar verildi." 

  

Yapılan satışla birlikte  şirketimizin geri alımını yaptığı paylarının satışı tamamlanmıştır.  

  

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

  

Saygılarımızla,
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Kalan Payların Sermaye Oranı (%)
Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
CEMAS
11/06/2024
21.180.000
% 2,68
3,861
% 0
5.778.850
Yok