FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
07.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
11.06.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZDM00024
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, IZENR, TREIZDM00016
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZDM00024
0
0
B Grubu, IZENR, TREIZDM00016
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dâhilinde Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan ve enflasyon muhasebesi uygulaması öncesi yasal kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre 1.093.676.335 TL net dönem karı; VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda ise 179.923.333,62 TL net dönem karı ve 247.398.251,35 TL tutarında geçmiş yıllar zararları olduğu, VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda geçmiş yıl zararlarının net dönem karından yüksek olması nedeniyle dağıtılabilir dönem karı bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bu sebeple Sermaye Piyasası Mevzuatı kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde kar payı dağıtımı yapılmayarak, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda yer alan 1.093.676.335 TL tutarındaki net dönem karının geçmiş yıllar karları hesabına aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi 11/06/2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul topğlantısında katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
IZENR KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
575.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
2.967.619,81
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Esas Sözleşmede kar dağıtımı konusunda kurucu intifa senedi sahiplerine ve Yönetim Kurulu üyelerine imtiyaz tanınmıştır. Genel Kanuni yedek akçe ve birinci temettü ayrıldıktan sonra Genel Kurul kar payının % 10'unun kurucu intifa senedi sahiplerine, azami % 10'unun Yönetim Kurulu Üyelerine ve ayrıca çalışanlarına dağıtılmasına, karar verme hakkına sahiptir.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
724.658.442
190.898.500,92
4. Vergiler ( - )
-369.017.893
10.975.167,3
5. Net Dönem Kârı
1.093.676.335
179.923.333,62
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
247.398.251,35
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.093.676.335
-67.474.917,73
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Yönetim Kurulu'nun 07.05.2024 tarih ve 11 nolu toplantısında,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dâhilinde Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan ve enflasyon muhasebesi uygulaması öncesi yasal kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre 1.093.676.335 TL net dönem karı; VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda ise 179.923.333,62 TL net dönem karı ve 247.398.251,35 TL tutarında geçmiş yıllar zararları olduğu, VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda geçmiş yıl zararlarının net dönem karından yüksek olması nedeniyle dağıtılabilir dönem karı bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bu sebeple Sermaye Piyasası Mevzuatı kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde kar payı dağıtımı yapılmayarak, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda yer alan 1.093.676.335 TL tutarındaki net dönem karının geçmiş yıllar karları hesabına aktarılmasının Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.