FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak, yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, değişik varlık sınıflarına sahip yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları Fon portföyüne dahil edilebilir.Ancak her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları da (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.Fon portföyüne dahil edilen yatırım fonu ve borsa yatırım fonlarının dağılımı, piyasa koşullarına ve buna paralel portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre değişkenlik gösterecektir. Fakat, her halükarda Fon?un yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3-4 arası düzeyde kalacaktır.
3