FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.06.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2024 - 31.03.2024
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
01.01.2024 / 31.03.2024 Dönemine ait Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış tablosu, Özkaynak Değişim tablosu
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
4 Nolu Dipnotta Sınıflandırma Hatası, 22 Nolu Dipnotta Mevduat Faiz Gelirinin Sehven Eksik bildirilmesi ve buna bağlı olarak Finansal raporların değişmesi
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Olumlu
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

11.06.2024 tarihinde Kamuya açıklanan 01.01.2024/31.03.2024 tarihli finansal tablolarda,

4 Nolu Dipnotta yer alan Nakit ve Nakit benzerlerinin sehven yanlış sınıflandırılması ve 22 Nolu Dipnottaki Mevduat faiz gelirlerinin sehven eksik bildirilmesi dolayısı ile,

Finansal tablolarımız yeniden bildirilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

saygılarımızla,