FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30dan başlayıp takip eden ayın 15 i saat 13:30a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları ayın 15inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ayın 15inin iş günü olmaması durumunda izleyen ilk iş günü açıklanan fiyat üzerinden satım talimatları yerine getirilecektir. BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde her ayın 15i saat 13:30dan başlayıp ayın son işgünü saat 13:30a kadar iletilen talimatlar ise, ayın son iş günü hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
1
Katılma payları A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. A grubu katılma payları tüm yatırımcılara, B grubu katılma payları ise sadece kollektif yatırım kuruluşları ile emeklilik yatırım fonlarına satılabilir. B grubu katılma payları için performans ücreti hesaplaması yapılmayacak ve B grubu katılma paylarına sahip yatırımcılardan performans ücreti alınmayacaktır. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.