FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Tebliği ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerine uygun bir şekilde toplanarak, gündemdeki hususları aşağıdaki şekilde karar altına almıştır: 
1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Ezgi Avcı'nın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Üyemiz Osman Şahin Köşker ve Yönetim Kurulu Üyemiz Veysel Gündüz'ün Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, oluşturulan Komitenin; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine,
2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği doğrultusunda Denetim Komitesi oluşturulmasına, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen, Sayın Ezgi Avcı'nın Denetim Kurulu Başkanı, diğer bağımsız üye olarak seçilen, Sayın Nükhet Doğan'ın ise Denetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilmesine,
3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği doğrultusunda Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen, Sayın Nükhet Doğan'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Üyemiz Veysel Gündüz'ün ise Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.