FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapmış olduğu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği"ne ek olarak 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları ile 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamında, şirket yönetim kurulumuzun 22.07.2016, 26.07.2016, 22.12.2016, 25.09.2017, 13.08.2018, 17.12.2020 ve 13.12.2023 tarihli toplantılarında almış olduğu kararlar doğrultusunda, geri alınan paylarının nominal bedeli bugün itibarıyla toplam 95.595.696,98 nominal adettir. Bu tutar 563.875.937 TL olan sermayemizin %16,95'sına denk gelmektedir.

Şirketimizin 63.875.937 TL tutarındaki sermaye azaltımı ve dolayısıyla esas sözleşme değişikliğine uygunluk görüşü verilmesi için yapmış olduğu başvuru ile ilgili, SPK onay kararının halen karara bağlanamaması ve akabinde sermaye azaltımı için yapılması planlanan Genel Kurul toplantısının 30.06.2024 tarihine kadar bitirilmesinin mümkün olmaması ve şirketimiz açısından hukuki boşluk doğmasının engellenmesini teminen, 63.875.937 TL tutarındaki sermaye azaltımının içerisinde yer alan paylardan;

30.06.2024 tarihinde itfa süresi dolacak olan 18.033.149,28 TL tutarlı paylar için üçüncü kez,

30.06.2024 tarihine kadar itfa süresi dolacak olan 2.080.029 TL tutarlı paylar için ikinci kez,

30.06.2024 tarihinde itfa süresi dolacak olan 200.000 TL tutarlı paylar için ikinci kez,

26.08.2024-31.12.2024 tarih aralığında itfa süresi dolacak olan 11.944.091 TL tutarlı paylar için ilk kez,

              

olmak üzere toplam 32.257.269,28 TL tutarlı paylar için 31.12.2024 tarihine kadar ek süre talep edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.