FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/06/2024
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
13
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

   

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

   

Şirketimizin 12.06.2024 tarih ve 13 sayılı yönetim kurulu kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan;

a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı  Tebliğ esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2024-31.03.2024 faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Faaliyet  Raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz  bilgiler çerçevesinde, hazırlanan Finansal Tablolar ve Dipnotları ile  Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya  da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu  doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip  olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama  standartlarına göre hazırlanan finansal tablolar  ve dipnotlarının konsolidasyon kapsamındakilerle  birlikte, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve  zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve  faaliyet raporunun; işin gelişimi ve performansını  ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte grubun finansal durumunu,  karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle  birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla.

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Levent Kirman                                                          Saygın Soran

Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür                    Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi


 Burçin Gözlüklü                               Levent Artuk                          Hüseyin Emre Uzer

Yönetim Kurulu Üyesi                      Yönetim Kurulu Üyesi           Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi Başkanı                Denetim Komitesi Üyesi        Denetim Komitesi Üyesi