FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.05.2024 - 05.06.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024 - 31.12.2024
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
05.06.2024
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
12.06.2024
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
12.06.2024 - 11102
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 05.06.2024 tarihinde yapılan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında; Sermaye Piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri çerçevesinde denetim komitesi tarafından önerilen Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 2024 yılı faaliyet hesaplarını denetlemek üzere seçilmiştir. 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 12.06.2024 tarihinde tescil edilmiş, 12.06.2024 tarih ve 11102 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.