FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Şirketimiz Kar Dağıtım Tablosunun Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
13.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
12.06.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011
177.592.154
16,94915
B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3
322.407.846
16,94915
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, ekte yer alan kâr dağıtım tablosu onaylanmıştır.Genel Kurul tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, birinci temettünün hesaplanacağı net dağıtılabilir dönem kârının %38,2189'u oranına tekabül eden, safi karın 500.000.000,-TL'lik kısmının bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtımının yapılmasına ilişkin tüm hesaplamaları yapmak ve tüm işlemleri tamamlamak üzere Yönetim Kurulumuza yetki verilmiştir.Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2023 Kar Dağıtım.pdf
EK: 2
2023 Profit Distribution.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
2.950.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
62.269.785
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
1.335.571.137
546.330.978
4. Vergiler ( - )
0
0
5. Net Dönem Kârı
1.335.571.137
546.330.978
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
27.316.549
27.316.549
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.308.254.588
519.014.430
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10.973.065
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.319.227.653
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
500.000.000
500.000.000
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
500.000.000
500.000.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
808.254.588
19.014.430
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
177.592.154
13,57
0,169
16,95
B Grubu
0
322.407.846
24,64
0,169
16,95
TOPLAM
0
500.000.000
38,21
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimiz 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, ekte yer alan kâr dağıtım tablosu onaylanmıştır.Genel Kurul tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, birinci temettünün hesaplanacağı net dağıtılabilir dönem kârının %38,2189'u oranına tekabül eden, safi karın 500.000.000,-TL'lik kısmının bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtımının yapılmasına ilişkin tüm hesaplamaları yapmak ve tüm işlemleri tamamlamak üzere Yönetim Kurulumuza yetki verilmiştir.