FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
21.05.2024
Genel Kurul Tarihi
13.06.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
12.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
DENİZLİ
İlçe
SARAYKÖY
Adres
Cumhuriyet Mah.Yeni Sığma Asfatlı /15 Sk. No:1/12 20300 Sarayköy/Denizli
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre faaliyet yılı içerisinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine kalan sürede görev yapmak üzere seçilen üyenin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
8 - 2023 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11 - Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
13 HAZİRAN 2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 2
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ k.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Genel Kurul ToplantıTutanağı 2023 k.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Madde 1- Gündemin 1. Maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Ali Atlamaz tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanlığı'na Sayın Cemal İPEKOĞLU 146.472.694,65 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Pelin ÜSTÜN'ü, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Özlem ALTUNBULAK'ı görevlendirdiğini belirtti.

Madde 2- Gündemin 2. Maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na 146.472.694,65 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy birliği ile yetki verildi.

Madde 3- Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirket Merkezinde, Fabrika adresinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmadan müzakereye geçilmesine ilişkin Toplantı Başkanı Sayın Cemal İpekoğlu tarafından verilen önerge 92.421 TL'lik payın red oyuna karşılık 146.380.273,65 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu.

Pay sahiplerimizden gelen aşağıdaki sorular şirket yetkililerimiz tarafından cevaplanmıştır;

HAMZA İL

SORU: Tekstil Sektörü'nün genel durumu hakkında değerendirme yapabilir misiniz? Küresel pazarda durum nedir? Bizdeki durum nedir?


YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ AHMET BİLGE GÖKSAN

CEVAP: Pandemi sonrasında küresel piyasalarda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle Amerika ve Avrupa'da yaşayan kişiler öncelikli olarak eğitim, sağlık ve enerji ihtiyaçlarına öncelik vermiştir. Bu nedenle ev tekstili talebi ve dolasıyla ihracatta talep azalmıştır.

Ayrıca Türkiye'de işçi ücretleri ve dolayısıyla maliyetler çok arttı. Bunun sonucu olarak da Türkiye olarak sektördeki rekabet gücümüzü kaybetmeye başladık.

Menderes Tekstil, dünyanın büyük süpermarketlerinin ve mağazalarının üretimini yapabilecek güçtedir. Ancak bu kuruluşlardan gelen talepler azalmıştır. Daha küçük ölçekli kuruluşlarla da çalışmaya başladık. Talepte meydana gelen daralmalar da ihracat gelirlerinde azalmaya yol açmıştır.

Bundan yola çıkarak Şirketimiz tekstil sektöründe ürün farklılaştırmasına gitmiş daha önce ev tekstiline ağırlık verirken son dönemde tekstil sektöründe dokuma kumaş (gömleklik kumaş, oudoor kumaş vb.) ve konfeksiyon yan sanayi satışlarını da arttırmaya başlamıştır. Bu ürünlerin satışında da yavaş yavaş ilerleme kaydediyoruz. Ev tekstilindeki açığı kapatmaya çalışıyoruz. İleride ev tekstili sektöründeki konjonktürün düzeleceğine inanıyoruz. Kur üzerindeki baskının kalkmasını bekliyoruz.

HAMZA İL

SORU: İthalatta hammadde fiyatlarının trendi nedir?

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ AHMET BİLGE GÖKSAN

CEVAP: Hammadde fiyatlarında yükselişler yaşadık. Şıu anda talep düşmesine bağlı olarak hammadde fiyatları da aşağı doğru gelmektedir. İplik ve bez fiyatlarında da göreceli bir düşüş yaşanmaktadır. Tekstil kimyasallarında da enerji ve hammadde fiyatlarına bağlı bir düşüş vardır. Emtia piyasalarını sürekli olarak takip edip en iyi şekilde alımlarını yapmaya çalışıyoruz.

Türk pamuğunu kullanılmak öncelikli hedefimizdir. Organik pamuk ve buna bağlı üretim konusunda son üç senedir büyük aşama kaydettik. Fabrikamızda organik tekstil ve kumaş üretimi yapıyoruz.

HASAN AKYER

SORU: Sektör bazında kapasite kullanım oranlarımız nedir?

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ AHMET BİLGE GÖKSAN

CEVAP: Tekstil'de gerek iç piyasa gerek dış piyasada daralmadan dolayı kapasitemizin ortalama %50'sini kullanıyoruz.

İZZET YILDIRIM

CEVAP: Ürün talebinde süregelen artış ve artışın devamlılığına işaret eden piyasa dinamikleri dikkate alınarak 2023 yılında mevcut seraya ilave yeni bir sera yatırımı yapılmaya karar verilmiş ve yeni sezona hazır hale getirilmiştir. Bu yatırımla birlikte toplam örtü altı sera alanı 197 bin m2'den yaklaşık 260 bin m2'ye yükselmiştir.

Smyrna Seracılık, büyüyen pazar potansiyeli ve müşterileri tarafından güvenilir bir partner olarak görüldüğü için ürün taleplerinin daha önceki yıllarda olduğu gibi 2023-2024 sezonunda da üretim kapasitesinin üzerinde olacağı beklentisi ile bazı yerel üreticiler ile iş birliği yapmıştır. Bu iş birliği kapsamında doğrudan Şirket için üretim yapan, Şirketin yönetimi altında üretim yapan ve Şirketin koşullarına uygun ürün temin eden birçok iş ortağı bulunmaktadır. Bahsi geçen iş ortaklarıyla mevcut kapasitenin daha da fazlası satış rakamlarına ulaşılmıştır.

Enerji tesislerimizde kapasite kullanımı iklime göre değişiklik göstermektedir. JES tesislerimiz teorik kapasitesi ile üretime yıl boyunca devam etmiştir. RES tesislerimizde ise özellikle rüzgarın etkisinden dolayı kapasite kullanım oranı değişikenlik göstermektedir.

Soruların tamamı cevaplandıktan sonra onaya sunulan 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 92.421 TL'lik payın red oyuna karşılık 146.380.273,65 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 4- Gündemin 4. maddesine geçildi. Bağımsız Denetçi Raporu Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirket merkezinde, Fabrika adresinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU tarafından verilen önerge 92.421 TL'lik payın red oyuna karşılık 146.380.273,65 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisi Sayın Seçkin ERÇAKAR Bağımsız Denetçi Raporunun Görüş bölümünü okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığı için sadece bilgi verildi.

Madde 5- Gündemin 5. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı Konsolide Finansal Tabloları Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirket Merkezinde, Fabrika adresinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de önceden pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmadan müzakereye geçilmesine ilişkin Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU tarafından verilen önerge 92.421 TL'lik payın red oyuna karşılık 146.380.273,65 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU söz konusu Konsolide Finansal Tablolar üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Pay sahiplerimizden gelen aşağıdaki sorular şirket yetkililerimiz tarafından cevaplanmıştır;

YAŞAR KEMAL KÜÇÜK

SORU: Tarım Sektörü'nde tam kapasite çalıştığını söylediniz. Bölümlere göre raporlamada brüt zarar var. Nedenini öğrenebilir miyim?

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU YETKİLİSİ SEÇKİN ERÇAKAR

CEVAP: Bölümlere göre raporlamada Tarım Sektörü altında seracılık ve kuru gıda faaliyetleri bulunmaktadır. Kuru gıda da hammadde alımı ağırlıklı olarak yılda bir kez yapıldığı ve stokta beklediği için ensflasyon muhasebesinin uygulamaya geçmesiyle birlikte stok tutarları enflasyona göre düzeltilmiştir. Stok tutarlarındaki artış satılan malın maliyetnii artırmış ve brüt zarara neden olmuştur.


YAŞAR KEMAL KÜÇÜK

SORU: İzmir'deki projede gecikme var. Yüklenici firmaya bir cezai yaptırım uygulayacak mısınız? Konut ve ticari üniteleri kiralamayı düşünüyordunuz. Bu düşünceniz hala devam ediyor mu? Yeni bir gayrimenkul projesi var mı?

CEMAL İPEKOĞLU

Yeni proje var mı konusunda şuan için bir şey söyleyemiyoruz.

Konut ve ticari üniteleri Ocak 2024'te teslim almamız gerekiyordu. Pandemi süreci ve deprem nedeniyle eleman sıkıntısı yaşanması sebebiyle şantiyeler kapasitesinin altında çalıştı. Dolayısıyla 6 aylık bir gecikme oldu.

Yüklenici firma oturma raporu için belediyeye başvudu. İşin büyük bir kısmı tamamlandı. Bazı prosedürler kaldı. Belediyenin onayını bekliyoruz

Konut ve ticari ünitelerin imalatı bitti. İç temizlik yapılıyor. Peyzaj tamamlandı. Ağustos,2024 itibarıyla kiracıları kabul etmeye başlayacağımızı düşünüyoruz.

Bina yönetimi ve kiralama işlemleri ile ilgili görüşmelerimiz sonlanmak üzeredir.

Bilançoda arsa olarak değerlemesi yapıldığı için değeri düşük görünüyor. Haziran bilançosunda yeni değerlenmiş haliyle göreceğiz.

YAŞAR KEMAL KÜÇÜK

Konut ve Ticari üniteleri satarak buradan gelecek geliri enejide değerlendirseniz daha iyi olur.

CEMAL İPEKOĞLU

CEVAP: Bunu da yapabiliriz. Önümüzdeki dönemde bunu düşünüyoruz. Bu konudaki arayışlarımıza da devam ediyor. Ancak, öncelikli hedefimiz tarafımıza teslim edilecek konut ve ticari ünitelerin tamamının kiraya verilmesidir.

AHMET GÖKSAN

CEVAP: İzmir de konut açığı var. Bu proje şu anda çok değerli ve doğru bir stratejik karar olduğunu düşünüyorum.

HAMZA İL

SORU: Kısa vadeli ve uzun vadeli borçlar azalmıştır. Gelir tablosuna baktığımızda satışların azaldığını ve brüt karın önemli ölçüde azaldığını görmekteyiz. Brüt kardaki önemli düşüşün temeli nedir?

CEMAL İPEKOĞLU

CEVAP: Tekstil gibi emek yoğun sektörde rekabet etmekte güçlük çekiyoruz. Kendi maliyelerimize göre fiyat belirleyip mal satmak yerine onların belirlendiği fiyata yaklaşmak zorundayız.

EYT 2023 yılında bütçeye 4,5 milyon dolar ilave yük getirdi.

İhracat tarafında kurlarda ihracat tarafını rahatlatacak bir artış olmak zorundadır.

YAŞAR KEMAL KÜÇÜK

SORU: Borçlanma konusunda nasıl bir stratejiniz var?

TURAN GÖKSAN

CEVAP: Şuanda bizim için en düşük maliyetli olan Eximbank reeskont kredileridir. İhtiyacımız olduğunda bu kredileri kullanıyoruz. Burada limitimiz var. İstersek daha da fazla kullanabiliriz.

2024 yılında borçlanma konusunda stratejmiz ağırlıklı olarak TL kredi kullanımına devam etmektir. Uygun maliyetli döviz kredileri de kullanılabilecektir.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar Genel Kurul'un onayına sunuldu. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan Konsolide Finansal Tablolar 92.421 TL'lik payın red oyuna karşılık 146.380.273,65 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 6- Gündemin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 29.08.2023 tarih ve 2023/20 sayılı toplantı kararı ile teklif edilen "Sayın Hüseyin Soygür'den boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerini taşıyan 31708047998 T.C. kimlik numaralı Sayın Hakkı Görken Perinçek'in, ayrılan üyenin kalan görev süresi boyunca görev yapmak ve Türk Ticaret Kanununun 363'üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla atanması" hususu 310.384 TL'lik payın red oyuna karşılık 146.162.310,65 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 7- Gündemin 7. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve yapılan oylama sonucunda tüm Yönetim Kurulu Üyeleri 92.421 TL'lik payın red oyuna karşılık 146.380.273,65 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Madde 8- Gündemin 8. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı karının kullanım şekline ilişkin önerisi görüşülmeye geçildi. Yönetim Kurulu'nun 21.05.2024 tarih ve 2024/10 sayılı kararı okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu.

"Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetimi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan ve enflasyon muhasebesi uygulaması öncesi yasal kayıtlara göre oluşan mali tabloların incelenmesi sonucunda;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 1.108.822.125 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, konsolide olmayan VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 555.497,17 TL cari yıl dönem zararı ve 143.236.131,75 TL tutarında geçmiş yıllar zararı bulunduğu görülmüş ve dolayısıyla VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda dağıtılabilir dönem karı bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bu sebeple Sermaye Piyasası Mevzuatı kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde kar payı dağıtımı yapılamayacağı ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda yer alan 1.108.822.125 TL ana ortaklığa ait net dönem karının geçmiş yıllar karları hesabına aktarılması yönündeki Yönetim Kurulu önerisi 3.767.448,00 TL'lik payın red oyuna karşılık 142.705.246,65 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 9- Gündemin 9. Maddesine geçildi. "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler İçin Ücret Politikası" çerçevesinde 2024 yılında Yönetim Kurulu Başkanına 125.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 110.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine 100.000 TL yıllık brüt ücret ödenmesine ilişkin Sayın Ali ATLAMAZ'ın verdiği önerge 648.455 TL'lik payın red oyuna karşılık 145.824.239,65 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 10- Gündemin 10. Maddesine geçildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuat uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nun 21.05.2024 tarih 2024/09 sayılı kararı ile teklif edilen PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 01.01.2024/31.12.2024 hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi hususu 146.472.694,65 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Madde 11- Gündemin 11. Maddesine geçildi. Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 2023 yılı içerisinde Şirketin Bağış ve Yardım Poliitikası sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıf ve dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına nominal tutarlar esas alındığında 4.011.793,76 TL (31 Aralık 2023 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan toplam tutar 5.910.620 TL) tutarında bağış ve yardım yapıldığı ve bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Sayın Cemal İPEKOĞLU'nun 2024 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 7.000.000 TL (yedimilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi hususundaki önergesi oylamaya sunuldu. 648.354 TL'lik payın red oyuna karşılık 145.824.340,65 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 12- Gündemin 12. Maddesine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklığının kendi tüzel kişilikleri lehine vermis olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin bilginin 31.12.2023 tarihli Konsolide Finansal Tabloların 20 numaralı dipnotunda yer aldığı ve Şirket ve bağlı ortaklığı tarafından 3. Şahısların borcunu temin amacıyla herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilmiş gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde 13- Gündemin 13. Maddesine geçildi. 2023 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma ve Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesine 146.472.694,65 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Madde 14- Gündemin 14. Maddesine ilişkin olarak; 2023 yılı içerisinde, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde 15- Gündemin 15. Maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu. Toplantıya fiziken katılan pay sahipleri dilek ve temennilerini sundu.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından alınan kararlara itiraz olmadığından Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU teşekkür ederek 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını saat 11:07'de kapattı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 13 Haziran 2024 Perşembe Günü saat 10:00'da Cumhuriyet Mah.Yeni Sığma Asfatlı /15 Sk. No:1/12 20300 Sarayköy/Denizli olan fabrika adresinde gerçekleşmiştir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.