FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Kar Payı Dağıtımı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
16.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
13.06.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRTT00024
Peşin
1,0000000
100
10
0,9000000
90
B Grubu, MERIT, TREMRTT00016
Peşin
1,0000000
100
10
0,9000000
90
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
08.07.2024
08.07.2024
10.07.2024
09.07.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRTT00024
0
0
B Grubu, MERIT, TREMRTT00016
0
0
Ek Açıklamalar

01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda;

2023 yılı Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) göre düzenlenen ve TMS 29- Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardına göre enflasyon muhasebesi uygulanmış olan finansal tablolarımızda net dönem karımız 84.261.435,00 TL'dir.

2023 hesap dönemi sonunda yasal kayıtlarımız ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin (A) fıkrası ve geçici 33. maddesi ile 30 Aralık 2023 tarih 555 Sıra No.lu Genel Tebliği uyarınca, enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş olup mali tablolarımızda net dönem karımız bulunmamaktadır.

Yasal kayıtlarımıza göre düzenlenen mali tablolarımızda dönem karımızın bulunmaması nedeniyle, TMS'ye göre hazırlanan finansal tablolarımızda bulunan 84.261.435,00 TL kar dağıtımına konu edilememektedir. Bu nedenle, yasal kayıtlarımızda bulunan olağanüstü yedeklerden 28.050.000 TL tutarında (1 TL nominal değerli her bir paya isabet eden kar payı tutarı brüt 1 TL) nakden kar dağıtılmasına, Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından sunulan önerge ile kar payı bedellerinin 08 Temmuz 2024 tarihinden başlanarak nakden dağıtılmasına,

Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtımı ve ödeme tarihini içeren önerisi Genel Kurulumuz onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin, 1 TL'lik elektronik kabul ve 20.268.512,14 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 20.268.513,14 TL'lik kabul oyları neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
28.050.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.692.187,08
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
94.578.005
0
4. Vergiler ( - )
10.316.570
0
5. Net Dönem Kârı
84.261.435
0
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
84.261.435
0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
28.050.000
28.050.000
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
441,1
0
0
0,9
90
B Grubu
28.049.558,9
0
0
0,9
90
TOPLAM
28.050.000
0
0
0,9
90