FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

05.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirket Esas Sözleşmesi'nin,


-"Bölüm I: Amaç ve Konusu başlıklı 4. maddesinin, 

 -"Bölüm II: Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi başlıklı 7. maddesinin,  

-"Bölüm III: Yönetim Kurulu başlıklı 10. maddesinin,

aşağıdaki tadil tasarısında ekte belirtildiği şekilde tadiline,

Esas sözleşmenin yukarıda sayılan maddelerinin tadili ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmasına ve ilgili diğer yerlere gerekli başvuruların vesair kanuni işlemlerin yapılmasına, değişikliklerin yapılacak ilk Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.