FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/06/2024
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
22
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin, 13/06/2024 tarih ve 2024/022   sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan 01.01.2024 - 31.03.2024 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotlarıyla birlikte konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özsermaye değişim tablosu ile aynı döneme ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda; Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 13/06/2024 ve 2024 /022 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan,

 

a) 31 Mart 2024 tarihinde sona eren 3 aylık hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolarımızın ve faaliyet raporumuzun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarımızın konsolidasyon kapsamındakilerle şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını; ve faaliyet raporumuzun işin gelişimi, performansı ve Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

            

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.


Ad/ SoyadGörevi
Tarzan Tarık SarvanYönetim Kurulu Başkanı
Volkan YılmazYönetim Kurulu Başkan Vekili
Mucahit Melik YetimYönetim Kurulu Üyesi
İsmail YüksekBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bedrettin KaraBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKamuoyuna saygı ile duyurulur.