FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectors2Abstract|
4. YÖNETİM KURULU-II
oda_ProcedureOfBoardOfDirectorsMeetingsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
oda_NumberOfPhysicalBoardMeetingsInTheReportingPeriod|
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
2023 yılında yapılan fiziki toplantı sayısı 79'dur.
oda_DirectorAverageAttendanceRateAtBoardMeetings|
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
oda_WhetherTheBoardUsesAnElectronicPortalToSupportItsWorkOrNot|
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
oda_NumberOfMinimumDaysAheadOfTheBoardMeetingToProvideInformationToDirectorsAsPerTheBoardCharter|
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Yazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.
oda_LinkToTheBoardCharter|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Şirketimiz kurumsal internet sitesinin "Yatıtımcı İlişkileri" bölümünde yer alan "Ana Sözleşme" başlığı altında yer verilmiştir.
oda_NumberOfMaximumExternalCommitmentsForBoardMembersAsPerThePolicyCoveringTheNumberOfExternalDutiesHeldByDirectors|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Bulunmamaktadır.
oda_BoardCommitteesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
oda_LinkToTheRelevantPagesOfTheAnnualReportAboutBoardCommittees|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin sayı,yapı ve bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır.
oda_LinksToThePDPWithTheBoardCommitteeCharters|
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1298459Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
Komite Başkanı Olup Olmadığı
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Sinem Erel Muğla
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Ümit Bingöl
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Tuğra Erol
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Sinem Erel Muğla
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Ümit Bingöl
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Sinem Erel Muğla
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Ümit Bingöl
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
M.Ali Yurtkul
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)