FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
08.05.2024
Genel Kurul Tarihi
05.06.2024
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
BUCA
Adres
Kuruçeşme Mah. Ahmet Piriştina Blv. No:51 Buca/İZMİR "TINAZTEPE HASTANESİ ŞUBESİ"
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
7 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık verilecek huzur hakkının müzakeresi ve onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
12 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadili ve Esas Sözleşme'den "Geçici Madde 1" in çıkartılması hususunda müzakere ve karar,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliǧi'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
TNZTP 2023 GENEL KURULU İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2
TNZTP Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3
TNZTP 2023 GENEL KURULU BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
14.06.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
TNZTP 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
TNZTP 2023 yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 5 Haziran 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14 Haziran 2024 tarihinde tescil edilmiştir.