FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'na Onay Başvuru Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19.05.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
1.246.578.406
Ulaşılacak Sermaye (TL)
4.861.655.783
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
OYAKC, TRAMRDIN91F2
1.246.578.406
3.615.077.377,000
289,99999
OYAKC, TRAMRDIN91F2
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
1.246.578.406
3.615.077.377,000
289,99999
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)
3.615.077.377
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
13.06.2024
SPK Başvuru Tarihi
14.06.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.05.2024 tarihli Kararı ile, mevcut sermayesinin sermaye düzeltme farklarından karşılanmak suretiyle %290 oranında artırılarak, 4.861.655.783 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda oluşacak yeni sermayenin onayı için 14.06.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.