FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Yönetim Kurulu Kar Dağıtımı Yapılmaması Önerisinin Kabul Edilmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
20.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
14.06.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPRDS00015
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, PRDGS, TREPRDS00023
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPRDS00015
0
0
B Grubu, PRDGS, TREPRDS00023
0
0
Ek Açıklamalar

2023 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı Madde 5:

Yönetim Kuru1u'nun kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı "Yönetim kurulumuzun Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ tarafından denetlenen 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolarda 49.656.000.-TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı, yasal kayıtlarda ise 74.321.636.-TL net dönem kârının pay sahiplerimizin yararına olduğu düşüncesi ile yatırım harcamalarında kullanılması ve şirketin mali yapısının güçlü tutulması amacıyla dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması önerisini ortakların onayına sunmak istiyorum" dedi. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına 57.010 ret oyuna karşılık 85.150.000 olumlu oyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
196.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.387.439
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
53.567.665
93.665.967
4. Vergiler ( - )
0
0
5. Net Dönem Kârı
53.567.665
93.665.967
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
15.432.666
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
3.911.665
3.911.665
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
49.656.000
74.321.636
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
49.656.000
74.321.636
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
49.656.000
74.321.636
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar