FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
21.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
14.06.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPERG00026
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, PSDTC, TREPERG00018
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPERG00026
0
0
B Grubu, PSDTC, TREPERG00018
0
0
Ek Açıklamalar

14.06.2024 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda,

TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden 17.385.613 TL vergi sonrası net kar ve 166.640.026 TL geçmiş yıllar zararları bulunduğu görülerek;

SPK Tebliğlerine uygun şekilde TFRS/TMS'ye göre geçmiş yıllar zararları nedeniyle dağıtılabilir dönem karı bulunmadığı görülmüş olduğundan kar payı dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2023 yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
7.425.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
16.456.878
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
28.449.082
0
4. Vergiler ( - )
11.063.469
0
5. Net Dönem Kârı
17.385.613
0
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
166.640.026
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları