FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[HUBVC]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_TenderOfferInformationFormAbstract|
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfTargetCompanySubjectToTenderOffer|
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
oda_RealPersonOrLegalEntityWhoMakesTenderOffer|
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Namık Kemal GÖKALP
oda_TenderOfferPriceTry|
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)
10,6920 TL
oda_TheDateBasedOnTheDeterminationOfTheShareholdersAndShareAmountsToBenefitFromTheTakeoverBid|
Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih
25/04/2024
oda_InvestmentFirmThatWillIintermediateToTenderOffer|
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
oda_BeginningDateOfTenderOffer|
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
20/06/2024
oda_StartingTimeOfTenderOffer|
Başlangıç Saati
09:00
oda_EndingDateOfTenderOffer|
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
03/07/2024
oda_EndingTimeOfTenderOffer|
Bitiş Saati
17:00
oda_SpecialConditionsRelatedToTheSubject|
Konuya İlişkin Özel Şartlar
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("HUB Girişim") yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunan (A) grubu imtiyazlı paylarının %55'ine tekabül eden 385.000 TL nominal değerli 385.000 adet payı 25.04.2024 tarihinde devralarak, (A) grubu imtiyazlı payların tamamına sahip hale gelen Namık Kemal GÖKALP tarafından Şirket'in yönetim kontrolünün elde edilmesi sebebiyle ortaya çıkan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü kapsamında hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13.06.2024 tarih ve 33/874 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır.

  

Bu kapsamda Namık Kemal GÖKALP tarafından 10,6920 TL'den zorunlu pay alım teklifi 20 Haziran – 3 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak olup, zorunlu pay alım teklifi bilgi formu ile talep formu ekte sunulmaktadır.

  

Zorunlu pay alım teklifi bilgi formu Şirket'in www.hubgsyo.com ve zorunlu pay alım teklifine aracılık eden İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.infoyatirim.com uzantılı internet sitelerinde yer almaktadır.

  Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.