FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
17.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
14.06.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
HURGZ, TRAHURGZ91D9
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
HURGZ, TRAHURGZ91D9
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz'un 17.05.2024 tarih ve 2024/16 numaralı kararı ile,

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait ve KGK tarafından 23 Kasım 2023 tarihinde yapılan duyuru ve yayınlanan TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Rehberi'ne" uygun şekilde hazırlanan Konsolide Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri", "Dönem Vergi Gideri" ve "Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Zararı" ile "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında (828.517.850) Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu dikkate alındığında; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda Şirketimiz pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Enflasyon Düzeltmesine tabi tutulmamış mali kayıtlarımızda ise 349.149.264,64 Türk Lirası tutarında "Dönem Karı" hesaplanmış olup, ilgili tutarın (478.572.908,58) Türk Lirası tutarındaki Geçmiş Yıl Zararlarına mahsup edilmesi uygun görülmüştür. Muhtelif gayrimenkul satışları ( Muğla Milas, Aydın Didim, İstanbul Esenyurt ) neticesinde 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1-e hükmü kapsamında istisna tutulan 320.773.133,24 Türk Lirası kısmın pasifte "özel bir fon hesabı"'na alınmasına, ayrıca 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun madde 5/1-e hükmü uyarınca, bahse konu iştirak hisse satışından 240.438.817,06 Türk Lirası ve 1.382.051.938,01 Türk Lirası Enflasyon düzeltme farkı olmak üzere Toplam 1.622.490.755,07 Türk Lirası tutar ile 5746 Sayılı Kanun uyarınca Ar-Ge teşviği kapsamında 155.245 Türk Lirası ve 892.355 Türk Lirası Enflasyon düzeltme farkı olmak üzere Toplam 1.047.600 Türk Lirası tutar, işlemin yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulmuş olup, bu tutarların "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiş olup,

14 Haziran 2024 tarihinde (bugün) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtımı yapılmaması hususundaki önerisi katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2023 HURGZ KDT.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
592.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
59.224.382,24
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
-781.172.771
349.149.264,64
4. Vergiler ( - )
-23.113.822
0
5. Net Dönem Kârı
-828.517.850
349.149.264,64
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
-8.082.074.889,76
-478.572.908,58
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-8.910.592.739,76
-129.423.643,94
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
-8.910.592.739,76
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
143.878
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-8.910.448.861,76
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

(1) "Enflasyon Farkları" ilave edilmemiştir.

(2) "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Zararı" toplamından oluşmaktadır.

(3) "Dönem Vergi Gideri" ve "Ertelenmiş Vergi Geliri" toplamından oluşmaktadır.

(4) Trader Media East Ltd'nin dolaylı bağlı ortaklığı Rusya'da mukim Pronto Media Holding'in bünyesinde faaliyet gösteren dijital platformların faaliyetlerinin durdurulmasından kaynaklanan vergi sonrası net zarar ile Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye ait satış işleminin tamamlanmasına kadar geçen dönemdeki faaliyetlerden kaynaklanan net kar yer almaktadır.

(5) 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanmıştır. "Geçmiş Yıllar Zararları"na, "Paylara İlişkin Primler" ve "Genel Kanuni Yedek Akçe" ilave edildikten sonra kalan kısımdan oluşmaktadır.

(6) Dağıtılabilir dönem karı oluşmamaktadır.