FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
14.06.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
2 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Şirket GYO olduğu için yasal düzenlemeler kapsamında stopaj kesintisi yapılmamaktadır.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi

Şirket GYO olduğu için yasal düzenlemeler kapsamında stopaj kesintisi yapılmamaktadır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEYGG00013
1. Taksit
0,0593984
5,93984
0
0,0593984
5,93984
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEYGG00013
2. Taksit
0,0593984
5,93984
0
0,0593984
5,93984
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEYGG00013
TOPLAM
0,1187968
11,87968
0
0,1187968
11,87968
B Grubu, EYGYO, TREEYGG00021
1. Taksit
0,0593984
5,93984
0
0,0593984
5,93984
B Grubu, EYGYO, TREEYGG00021
2. Taksit
0,0593984
5,93984
0
0,0593984
5,93984
B Grubu, EYGYO, TREEYGG00021
TOPLAM
0,1187968
11,87968
0
0,1187968
11,87968
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
30.09.2024
02.10.2024
01.10.2024
2. Taksit
31.10.2024
04.11.2024
01.11.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEYGG00013
2.303.030,3
95
B Grubu, EYGYO, TREEYGG00021
187.696.969,71
95
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
EYG_Gyo kar_dagitim_tablosu - 2023 Yılı v2.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
200.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
7.228.804,04
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
211.212.918
229.513.533,25
4. Vergiler ( - )
31.286.756
0
5. Net Dönem Kârı
242.499.674
229.513.533,25
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
40.913.499,51
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
9.430.001,69
9.430.001,69
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
233.069.672,31
179.170.032,05
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
4.524.212
4.524.212
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
237.593.884,31
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
213.759.388,43
213.759.388,43
* Nakit
23.759.388,43
23.759.388,43
* Bedelsiz
190.000.000
190.000.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
1.375.938,84
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
17.934.345,04
4.948.204,29
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
287.992,59
2.303.030,3
1,09
0,1188
11,88
B Grubu
23.471.395,84
187.696.969,7
88,88
0,1188
11,88
TOPLAM
23.759.388,43
190.000.000
89,97
0,1188
11,88
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımıza göre 2023 yılında oluşan 242.499.674 TL dönem karının;

a. 9.430.001,69 TL'sinin birinci tertip yasal yedek olarak ayrılmasına,

b. 23.759.388,43 TL'sinin 30 Eylül 2024 ve 31 Ekim 2024 tarihlerinde 2 eşit taksitte ödenmek üzere nakit karpayı olarak pay sahiplerine dağıtılması

ve dağıtılacak kar tutarının dağıtım tarihlerini koşullara uygun şekilde değiştirme yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesine,

c. 190.000.000 TL'sinin sermayeye ilave edilerek bedelsiz hisse senedi olarak pay sahiplerine dağıtılmasına,

d. 1.375.938,84 TL'sinin ikinci tertip yasal yedek olarak ayrılmasnaı,

e. Bakiye 17.934.345,04 TL'sinin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

karar verilmiştir.