FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı Soleil Yenilenebilir Enerji A.Ş.'ye Muğla İlinde güneş enerjisine dayalı Özmen-1 GES projesi kapsamında 30.07.2020 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle üretim faaliyeti göstermek üzere 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 30.07.2020 tarihli ve 9476-15 sayılı karar ile üretim lisansı verilmişti.  Bu lisansla ürettiği elektriği, 23.10.2020 geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 13,3 USDcent/kWh fiyatla 5346 ve 6094 sayılı kanunlar gereğince devlet alım garantisi altında satmaktadır. 

19.11.2022 tarihinde yayınlanan "Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği" kapsamına göre, Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, lisanslı bir üretim tesisine bütünleşik depolama ünitesi kurabilmektedir maddesi eklenmiştir. İlgili madde kapsamında 20,17 MWp kurulu gücüne sahip Özmen-1 GES projesine 2,064 MWp kapasiteli bütünleşik depolama ünitesi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na 08.11.2023 tarihi itibariyle başvuruda bulunulmuştu.

Bütünleşik depolama ünitesi kurulumu için ÇED Yönetmeliği kapsamında Bakanlıktan görüş talep edilmiş, Özmen-1 GES Projesine Elektrik Depolama Tesisi Kurulumu için ÇED Yönetmeliği hükümlerinden muaf olduğuna dair değerlendirme yapıldığı şirketimize Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından bildirilmiştir.

Yatırımcılarımız süreç hakkında gelişme oldukça bilgilendirilecektir.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.