FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Kar Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
20.06.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEIBG00025
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEIBG00025
0
0
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından TTK ve SPK'n hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlenen 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza 13.327.828TL net dönem zararı, 54.610.683TL geçmiş yıllar zararı ve Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımıza göre 166.628.512,15TL Net Dönem Zararı mevcuttur.

Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası"na uygun olarak Yönetim Kurulu'nda kâr dağıtımı konusunda yapılan müzakereler sonucunda; Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda geçmiş yıllar zararı bulunduğundan, kar dağıtımı yapılmamasına ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış 2023 yılı finansal tablolarımızda yer alan geçmiş yıllar zararı ile net dönem zararının tamamı ile yasal kayıtlara göre düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan geçmiş yıllar zararının tamamının, her iki finansal tabloda yer alan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından mahsup edilmesi hususunun, 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Etiler Gıda 2023 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
40.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
975.241,44
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
-7.315.121
41.373.863,39
4. Vergiler ( - )
-6.012.707
749.660,92
5. Net Dönem Kârı
-13.327.828
40.624.202,47
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
54.610.683
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
2.068.693,17
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-67.938.511
38.555.509,3
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-67.938.511
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
40.624.202
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0