FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe

oda_GeneralExplanationAbstract|
Genel Açıklama
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına ilişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 2024 yılı içerisinde  kurucusu olduğumuz Gayrimenkul Yatırım Fonlarının portföyünde değerlerme yapılması gereken Gayrimenkul varlıkları ile fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için çalışılacak ilgili değerleme kuruluşları, 30/01/2024 tarih ve 2024/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Sözkonusu değerleme kuruluşu bilgileri ekte bilgilerinize sunulmuştur.