FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel kurul Toplantısının Çoğunluk Sağlanamaması Nedeniyle Ertelenmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
28.05.2024
Genel Kurul Tarihi
25.06.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
KONYA
İlçe
SELÇUKLU
Adres
Nişantaş Mah. Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Selçuklu/Konya- Bera Otel
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunmuş sayılmasının onaylanması,
3 - 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi,
4 - 2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,
5 - 2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,
6 - 2023 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,
7 - 2023 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu Üye adedi ve üye seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,
9 - 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - 2023 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
14 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,
15 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Hayır
Yapılmama Nedeni
Türk Ticaret Kanunu'nun 418. ve 421. Maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi ve Şirket Ana sözleşmesinin 12/2. Maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluğun sağlanamaması.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Erteleme Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Bera Holding A.Ş.'nin 2023 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.06.2024 tarihinde saat 10:00'da Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu/Konya adresinde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 418. ve 421. Maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi ve Şirket Ana sözleşmesinin 12/2. Maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamaması nedeni ile, toplantı Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.