FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

a1 capital yatirim - a1cap - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.361.719.056,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 732.202.440,00
 • Finansal Yatırımlar 762.309.267,00
 • Ticari Alacaklar 2.829.549.146,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 609.900,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.828.939.246,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 28.075.394,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9.895.982,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.179.412,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.075.801,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.507.008,00
 • ARA TOPLAM 4.361.719.056,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 191.633.025,00
 • Finansal Yatırımlar 33.095.845,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 15.282.060,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.282.060,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 18.117.771,00
 • Maddi Duran Varlıklar 106.097.106,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.278.301,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 6.278.301,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.553.352.081,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.969.197.991,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 738.923.704,00
 • - Banka Kredileri 279.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.025.641.552,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 378.315,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.025.263.237,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.985.460,00
 • Diğer Borçlar 38.620.383,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 38.620.383,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.495.877,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 120.211.434,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 29.319.581,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.475.240,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 24.844.341,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.969.197.991,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.566.969,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 13.191.876,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.191.876,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.343.808,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.343.808,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.031.285,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.992.764.960,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.560.587.121,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.560.587.121,00
 • Ödenmiş Sermaye 135.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 425.275.241,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.155.930.081,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.424.039,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.424.039,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.424.039,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 63.240.143,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 904.389.030,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -124.671.413,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.553.352.081,00