adel kalemcilik - adel - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 420.411.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.368.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 224.551.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.675.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 211.876.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 635.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 635.000,00
 • Türev Araçlar 2.288.000,00
 • Stoklar 161.458.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.651.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 22.460.000,00
 • ARA TOPLAM 420.411.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 130.606.000,00
 • Finansal Yatırımlar 234.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 102.032.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.288.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.199.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.898.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 551.017.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 346.115.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 261.404.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 13.486.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.447.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 39.973.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 579.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 39.394.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.627.000,00
 • Diğer Borçlar 17.839.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 15.002.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.837.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.538.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.618.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.781.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.837.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.630.000,00
 • ARA TOPLAM 346.115.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 47.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 37.699.000,00
 • Banka Kredileri 33.448.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.251.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.301.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.301.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 393.115.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 157.902.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 157.902.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 23.625.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.584.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.065.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.065.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 655.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -1.129.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 1.784.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 68.751.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 55.327.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 9.025.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 551.017.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.