FİNANS

adel kalemcilik - adel - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 393.492.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 44.020.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 120.563.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.857.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 106.706.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.377.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.377.000,00
 • Türev Araçlar 1.322.000,00
 • Stoklar 176.121.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.521.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 14.578.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 31.990.000,00
 • ARA TOPLAM 393.492.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 119.375.000,00
 • Finansal Yatırımlar 234.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 99.992.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.533.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.690.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.254.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 512.867.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 338.377.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 259.981.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 15.214.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.817.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 34.433.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.922.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 32.511.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.489.000,00
 • Diğer Borçlar 767.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 767.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.943.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.711.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.232.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.550.000,00
 • ARA TOPLAM 338.377.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 36.194.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 25.990.000,00
 • Banka Kredileri 24.274.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.716.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.013.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.013.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 374.571.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 138.296.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 138.296.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 23.625.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.584.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -767.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -767.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.583.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -1.575.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 3.158.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 31.055.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 94.938.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -13.722.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 512.867.000,00