FİNANS

adese gayrimenkul - adese - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 178.190.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.371.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 5.190.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 491.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.699.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 153.284.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 152.551.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 733.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 5.675.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 422.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 76.000,00
 • ARA TOPLAM 170.018.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 8.172.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.198.591.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 4.323.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.323.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.902.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.902.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.108.373.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.218.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.006.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 2.299.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 55.154.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 55.154.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 229.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.376.781.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 398.091.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 351.346.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.151.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 9.509.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 138.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.371.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.359.000,00
 • Diğer Borçlar 9.072.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.468.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.604.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.317.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.487.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 498.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.989.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 398.091.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 195.702.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 49.384.000,00
 • Banka Kredileri 48.689.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 695.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.681.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.681.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 144.637.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 593.793.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 782.988.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 782.952.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 252.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 511.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 443.854.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 443.854.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -333.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -58.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -58.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.482.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 83.397.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -3.654.000,00
 • Diğer Yedekler 2.420.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 36.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.376.781.000,00