FİNANS

anadolu efes - aefes - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 55.656.550.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 26.394.048.000,00
 • Finansal Yatırımlar 883.871.000,00
 • Ticari Alacaklar 11.271.950.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 910.833.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.361.117.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 759.842.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 679.357.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 80.485.000,00
 • Türev Araçlar 27.001.000,00
 • Stoklar 12.712.901.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.459.922.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 128.347.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.018.668.000,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 63.327.000,00
 • ARA TOPLAM 55.656.550.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 87.108.397.000,00
 • Finansal Yatırımlar 822.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.171.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.171.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 131.554.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 27.266.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 104.288.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 907.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 29.071.268.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 53.578.473.000,00
 • - Şerefiye 10.868.897.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 42.709.576.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 517.346.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.178.495.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.475.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 142.764.947.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 48.315.759.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.716.644.000,00
 • - Banka Kredileri 7.716.548.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7.032.562.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 187.039.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 5.794.442.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 22.156.534.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.000.366.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 21.156.168.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 464.714.000,00
 • Diğer Borçlar 8.073.527.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.375.162.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.698.365.000,00
 • Türev Araçlar 1.046.223.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 174.985.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 474.294.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.068.913.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 727.246.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 341.667.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 107.363.000,00
 • ARA TOPLAM 48.315.759.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 33.072.212.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.665.318.000,00
 • Banka Kredileri 305.673.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 22.830.670.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 528.975.000,00
 • Ticari Borçlar 2.597.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.597.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 9.233.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 756.883.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 261.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 462.344.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 462.344.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.639.701.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 6.623.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 81.387.971.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 61.376.976.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 27.896.882.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 592.105.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 63.583.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -54.642.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -54.642.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.392.311.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 26.974.271.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -9.581.960.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 374.808.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.153.077.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.375.640.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 33.480.094.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 142.764.947.000,00

Kredi Hesaplama