FİNANS

anadolu efes - aefes - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 48.456.687.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 21.214.609.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.022.898.000,00
 • Ticari Alacaklar 12.487.193.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 732.229.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.754.964.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 461.886.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 372.227.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 89.659.000,00
 • Türev Araçlar 47.794.000,00
 • Stoklar 10.622.947.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.575.718.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 163.183.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 860.459.000,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 131.444.000,00
 • ARA TOPLAM 48.456.687.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 85.170.116.000,00
 • Finansal Yatırımlar 822.000,00
 • Ticari Alacaklar 2.554.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.554.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 132.186.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 28.703.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 103.483.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 979.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 28.363.627.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 52.445.293.000,00
 • - Şerefiye 11.007.109.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 41.438.184.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 493.715.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.140.868.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.228.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 133.626.803.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 46.732.333.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.557.272.000,00
 • - Banka Kredileri 6.557.139.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.719.676.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 161.511.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 3.224.924.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 22.584.358.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.823.573.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.760.785.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 342.917.000,00
 • Diğer Borçlar 7.164.920.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.164.920.000,00
 • Türev Araçlar 1.390.277.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 169.502.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 631.992.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.009.751.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 598.403.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 411.348.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 161.668.000,00
 • ARA TOPLAM 46.732.333.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.625.704.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 21.419.043.000,00
 • Banka Kredileri 521.881.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 20.389.049.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 508.113.000,00
 • Ticari Borçlar 2.460.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.460.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 8.778.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 775.591.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 275.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 428.427.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 428.427.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.414.991.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 6.576.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 77.358.037.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 56.268.766.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 25.137.890.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 592.105.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 63.583.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 204.017.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -54.642.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -54.642.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.715.033.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 24.933.590.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -8.218.557.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 451.694.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.872.174.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.293.926.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 31.130.876.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 133.626.803.000,00

Kredi Hesaplama