FİNANS

anadolu efes - aefes - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 59.755.278.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 23.089.142.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.420.892.000,00
 • Ticari Alacaklar 12.587.818.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 971.035.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.616.783.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.323.798.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.244.045.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 79.753.000,00
 • Türev Araçlar 476.878.000,00
 • Stoklar 15.753.320.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.279.979.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 50.000.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 408.967.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.414.484.000,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 331.777.000,00
 • ARA TOPLAM 59.755.278.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 80.694.656.000,00
 • Finansal Yatırımlar 822.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.490.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.490.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 111.846.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 23.209.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 88.637.000,00
 • Türev Araçlar 43.124.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 787.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 27.810.911.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 47.599.083.000,00
 • - Şerefiye 8.428.697.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 39.170.386.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.101.077.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.207.515.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 2.306.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 140.449.934.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.302.127.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.361.941.000,00
 • - Banka Kredileri 8.316.225.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.683.672.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 292.767.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 4.630.031.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 23.431.413.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.617.437.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 21.813.976.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 635.686.000,00
 • Diğer Borçlar 8.393.513.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.076.297.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.317.216.000,00
 • Türev Araçlar 96.738.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 281.341.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 505.405.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.314.941.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 714.839.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 600.102.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 83.899.000,00
 • ARA TOPLAM 50.302.127.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 33.893.242.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 25.141.764.000,00
 • Banka Kredileri 981.285.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 23.524.383.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 636.096.000,00
 • Ticari Borçlar 554.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 554.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 8.418.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 512.023.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 48.638.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 721.908.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 721.908.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.736.780.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 5.950.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 84.195.369.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 56.254.565.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 25.321.378.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 592.105.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 63.583.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -195.134.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -195.134.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14.495.348.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 24.102.225.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -9.606.877.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 374.805.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9.582.148.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 408.523.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 30.933.187.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 140.449.934.000,00

Kredi Hesaplama