FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

anadolu efes - aefes - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 104.326.269.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 38.739.941.000,00
 • Finansal Yatırımlar 652.577.000,00
 • Ticari Alacaklar 26.068.072.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.851.852.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 24.216.220.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 748.589.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 388.816.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 359.773.000,00
 • Türev Araçlar 197.731.000,00
 • Stoklar 25.758.172.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.356.190.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.225.382.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.579.615.000,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 300.003.000,00
 • ARA TOPLAM 104.326.269.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 199.949.135.000,00
 • Finansal Yatırımlar 12.520.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.272.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.272.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 194.981.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 23.055.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 171.926.000,00
 • Türev Araçlar 44.445.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 15.880.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 67.675.928.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 118.435.659.000,00
 • - Şerefiye 13.852.462.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 104.583.197.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.794.398.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.203.289.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.625.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 304.275.404.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 95.467.715.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 16.338.643.000,00
 • - Banka Kredileri 15.300.314.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.911.954.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 648.539.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 8.878.367.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 37.602.838.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.718.119.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 35.884.719.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.341.963.000,00
 • Diğer Borçlar 23.264.476.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.499.890.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 19.764.586.000,00
 • Türev Araçlar 281.902.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 310.404.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.381.191.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.065.645.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 879.886.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.185.759.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 141.742.000,00
 • ARA TOPLAM 95.467.715.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 62.197.197.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 39.391.625.000,00
 • Banka Kredileri 3.950.078.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 34.105.219.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.336.328.000,00
 • Ticari Borçlar 2.102.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.102.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 13.660.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 5.946.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 37.180.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.082.075.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.082.075.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21.597.409.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 827.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 157.664.912.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 146.610.492.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 72.837.901.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 592.105.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 9.355.195.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.657.675.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -240.924.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -240.924.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -12.879.093.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 24.812.296.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -37.691.389.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.164.777.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 67.047.630.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.140.536.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 73.772.591.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 304.275.404.000,00