FİNANS

anadolu efes - aefes - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 20.178.281.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 9.339.568.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.176.000,00
 • Ticari Alacaklar 4.942.393.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 508.181.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.434.212.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 269.604.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 204.037.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 65.567.000,00
 • Türev Araçlar 130.607.000,00
 • Stoklar 3.735.777.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 911.309.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 306.583.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 540.264.000,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 45.000.000,00
 • ARA TOPLAM 20.178.281.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 42.467.152.000,00
 • Finansal Yatırımlar 804.000,00
 • Ticari Alacaklar 2.142.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.142.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 85.734.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 17.409.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 68.325.000,00
 • Türev Araçlar 13.379.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 14.734.393.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.616.647.000,00
 • - Şerefiye 5.796.238.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.820.409.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 317.192.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.379.451.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 841.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 62.645.433.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.928.632.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.865.952.000,00
 • - Banka Kredileri 1.865.751.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 768.483.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 81.333.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 56.015.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 9.846.499.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 592.456.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.254.043.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 154.015.000,00
 • Diğer Borçlar 2.856.870.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.856.870.000,00
 • Türev Araçlar 236.546.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 120.328.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 231.203.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 358.420.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 284.366.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 74.054.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 490.316.000,00
 • ARA TOPLAM 16.928.632.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.383.533.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.931.158.000,00
 • Banka Kredileri 1.974.458.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 9.675.953.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 280.747.000,00
 • Ticari Borçlar 92.463.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 92.463.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 5.989.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 262.962.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 15.333.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 258.332.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 258.332.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.650.532.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 3.681.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 33.312.165.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 29.333.268.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 14.162.355.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 592.105.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 63.583.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 204.017.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -31.923.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -31.923.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.660.325.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 8.601.761.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -2.941.436.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 372.939.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.027.799.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.266.737.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 15.170.913.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 62.645.433.000,00

Kredi Hesaplama