afyon cimento - afyon - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 71.924.552,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 222.118,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 28.757.892,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.488.115,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 25.269.777,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 22.726.232,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.965.306,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 108.132,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 16.014.983,00
 • ARA TOPLAM 71.794.663,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 129.889,00
 • DURAN VARLIKLAR 584.488.059,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 94.581,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 94.581,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 508.005.253,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 131.927,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 119.791,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.136,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 41.800.620,00
 • Diğer Duran Varlıklar 28.002.450,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 656.412.611,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 324.715.423,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 172.111.533,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 98.452.690,00
 • Banka Kredileri 172.111.533,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 46.734.854,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 13.056.998,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 33.677.856,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.273.210,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.025.567,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.143.507,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.143.507,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 974.062,00
 • ARA TOPLAM 324.715.423,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 172.016.106,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 166.762.720,00
 • Banka Kredileri 48.642.827,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.253.386,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.410.638,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 842.748,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 496.731.529,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 159.681.082,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 159.681.082,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 16.732.078,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.069.284,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.484.731,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.484.731,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.484.731,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.320.169,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 49.012.063,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -11.967.781,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 656.412.611,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.