FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

afyon cimento - afyon - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 951.541.441,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 166.787.186,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 408.284.633,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 33.751.140,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 374.533.493,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 179.999.364,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 179.999.364,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 184.869.880,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.297.571,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.301.004,00
 • ARA TOPLAM 951.539.638,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.803,00
 • DURAN VARLIKLAR 632.769.377,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 94.581,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 94.581,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 606.533.778,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 377.826,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 365.695,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.131,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.261.030,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8.261.030,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 16.011.882,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.584.310.818,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 347.581.941,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 40.034.493,00
 • - Banka Kredileri 40.034.493,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.575.036,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.575.036,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 169.265.959,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 39.194,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 169.226.765,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.160.878,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.580.901,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 45.789.141,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.039.103,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.039.103,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 67.136.430,00
 • ARA TOPLAM 347.581.941,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 94.788.528,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 20.954.801,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 20.954.801,00
 • Ticari Borçlar 54.809.410,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 54.809.410,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 19.024.317,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.470.076,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 3.554.241,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 442.370.469,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.141.940.349,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.141.940.349,00
 • Ödenmiş Sermaye 400.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 16.732.078,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.202.771,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -12.516.062,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -12.516.062,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.516.062,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.820.806,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 288.879.515,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 415.821.241,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.584.310.818,00