FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

anadolu grubu holding - aghol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 162.809.972.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 58.145.001.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.075.020.000,00
 • Ticari Alacaklar 30.985.125.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 76.797.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 30.908.328.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.292.691.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.292.691.000,00
 • Türev Araçlar 245.279.000,00
 • Stoklar 55.993.467.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.937.911.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.338.208.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.797.270.000,00
 • ARA TOPLAM 162.809.972.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 283.191.324.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.187.699.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.272.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.272.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 339.614.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 203.931.000,00
 • Türev Araçlar 78.570.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 6.746.809.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 96.353.889.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 141.024.471.000,00
 • - Şerefiye 32.787.559.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 108.236.912.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.609.156.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.591.639.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 50.606.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 446.001.296.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 161.572.775.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 23.967.695.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 18.717.023.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 929.536.000,00
 • Ticari Borçlar 81.431.072.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 302.666.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 81.128.406.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.083.195.000,00
 • Diğer Borçlar 24.102.644.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 24.102.644.000,00
 • Türev Araçlar 332.627.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.517.666.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.563.851.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.785.466.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.154.897.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.630.569.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 142.000.000,00
 • ARA TOPLAM 161.572.775.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 79.176.622.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 52.035.011.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.102.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.102.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 65.402.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 5.946.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 632.751.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.187.666.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.187.666.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 23.964.405.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 827.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 240.749.397.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 205.251.899.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 74.299.760.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 243.535.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 4.371.589.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 740.720.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.161.757.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.161.757.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -1.161.757.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.530.215.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 10.534.370.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -18.416.878.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 352.293.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.585.610.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 73.984.761.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.065.517.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 130.952.139.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 446.001.296.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Azalışları 0,00