FİNANS

anadolu grubu holding - aghol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 52.921.535.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 21.956.280.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.270.411.000,00
 • Ticari Alacaklar 8.138.333.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 26.412.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.111.921.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 539.012.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 198.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 341.012.000,00
 • Türev Araçlar 1.694.354.000,00
 • Stoklar 15.863.587.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.997.595.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 406.448.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.055.515.000,00
 • ARA TOPLAM 52.921.535.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 75.594.138.000,00
 • Finansal Yatırımlar 74.315.000,00
 • Ticari Alacaklar 3.922.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.922.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 148.507.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 115.154.000,00
 • Türev Araçlar 46.520.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 881.348.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 26.974.012.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 40.223.293.000,00
 • - Şerefiye 12.853.802.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.369.491.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 634.008.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.986.350.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 16.302.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 128.515.673.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.929.457.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.334.174.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8.858.811.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 28.931.034.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 126.764.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 28.804.270.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 613.818.000,00
 • Diğer Borçlar 3.836.299.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.836.299.000,00
 • Türev Araçlar 175.539.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 409.655.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 317.862.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.246.420.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 754.941.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 491.479.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 205.845.000,00
 • ARA TOPLAM 52.929.457.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.233.623.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 28.019.173.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.247.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.247.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 34.450.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 655.421.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 81.209.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 980.195.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 980.195.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.768.568.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 88.163.080.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 40.352.593.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 9.078.428.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 243.535.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 65.771.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 97.540.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -22.334.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -22.334.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -43.628.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.889.311.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 6.875.650.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -2.986.339.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 163.810.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.725.370.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -77.430.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 31.274.165.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 128.515.673.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,00

Kredi Hesaplama