FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

anadolu grubu holding - aghol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 140.183.066.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 62.654.086.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.055.210.000,00
 • Ticari Alacaklar 24.161.446.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 50.217.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 24.111.229.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 418.205.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 418.205.000,00
 • Türev Araçlar 736.362.000,00
 • Stoklar 44.080.584.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.968.020.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 337.295.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.771.858.000,00
 • ARA TOPLAM 140.183.066.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 134.030.701.000,00
 • Finansal Yatırımlar 991.067.000,00
 • Ticari Alacaklar 2.348.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.348.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.748.723.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.510.186.000,00
 • Türev Araçlar 78.165.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.275.590.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 50.006.269.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 63.051.938.000,00
 • - Şerefiye 13.487.406.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 49.564.532.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.158.046.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.713.238.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 29.197.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 274.213.767.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 128.875.185.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 15.721.231.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 18.589.861.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 2.158.688.000,00
 • Ticari Borçlar 68.886.350.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 86.190.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 68.800.160.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.596.428.000,00
 • Diğer Borçlar 13.255.358.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.255.358.000,00
 • Türev Araçlar 456.052.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.764.845.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.767.094.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.517.748.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.005.206.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.512.542.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 161.530.000,00
 • ARA TOPLAM 128.875.185.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.810.696.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 42.051.593.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.045.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.045.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 52.228.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 25.256.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 522.771.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.481.556.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.481.556.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.167.697.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 181.685.881.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 92.527.886.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 24.436.197.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 243.535.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 65.771.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.711.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -523.333.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -523.333.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -547.102.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.668.120.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 15.217.192.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -6.843.106.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 294.034.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 283.986.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 8.164.388.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 7.531.164.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 68.091.689.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 274.213.767.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,00

Kredi Hesaplama