FİNANS

anadolu grubu holding - aghol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 80.159.843.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 35.132.247.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.770.296.000,00
 • Ticari Alacaklar 13.724.520.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 36.431.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.688.089.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 847.632.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 473.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 374.632.000,00
 • Türev Araçlar 87.001.000,00
 • Stoklar 23.800.289.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.063.512.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 135.207.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.599.139.000,00
 • ARA TOPLAM 80.159.843.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 103.392.641.000,00
 • Finansal Yatırımlar 74.531.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.171.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.171.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 161.198.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 118.853.000,00
 • Türev Araçlar 2.106.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.044.859.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 34.858.752.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58.199.829.000,00
 • - Şerefiye 14.732.204.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 43.467.625.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 625.528.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.933.867.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 18.138.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 183.552.484.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 77.494.236.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.627.770.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10.736.819.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 40.365.304.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 68.911.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 40.296.393.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 948.692.000,00
 • Diğer Borçlar 8.188.641.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.050.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.187.591.000,00
 • Türev Araçlar 1.093.726.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 614.922.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 800.293.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.975.652.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.312.291.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 663.361.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 142.417.000,00
 • ARA TOPLAM 77.494.236.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 41.231.366.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 30.963.732.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.597.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.597.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 37.399.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 770.923.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 67.455.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.029.501.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.029.501.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.647.671.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 118.725.602.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 64.826.882.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 15.282.158.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 243.535.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 65.771.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar -106.477.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -39.263.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -39.263.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -59.605.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.801.660.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 11.508.763.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -4.707.103.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 163.809.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.880.525.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.279.743.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 49.544.724.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 183.552.484.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,00

Kredi Hesaplama