FİNANS

anadolu grubu holding - aghol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 94.107.578.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 36.764.325.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.547.413.000,00
 • Ticari Alacaklar 14.472.674.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 100.415.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 14.372.259.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.558.007.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.013.669.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 544.338.000,00
 • Türev Araçlar 489.217.000,00
 • Stoklar 32.369.990.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.598.555.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 574.354.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.733.043.000,00
 • ARA TOPLAM 94.107.578.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 102.418.962.000,00
 • Finansal Yatırımlar 694.903.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.490.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.490.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 816.750.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 776.476.000,00
 • Türev Araçlar 44.499.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.171.133.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 35.434.326.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 52.274.627.000,00
 • - Şerefiye 12.302.496.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 39.972.131.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.275.044.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.747.680.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 30.209.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 196.526.540.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 92.281.894.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.250.079.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 13.327.431.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 570.155.000,00
 • Ticari Borçlar 49.166.378.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 341.643.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 48.824.735.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.750.708.000,00
 • Diğer Borçlar 8.729.487.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.729.487.000,00
 • Türev Araçlar 128.588.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.229.911.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 591.259.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.428.967.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.272.125.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.156.842.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 108.931.000,00
 • ARA TOPLAM 92.281.894.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 42.808.221.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 32.884.678.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 554.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 554.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 41.298.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 521.741.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 138.931.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.518.517.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.518.517.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.736.780.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 135.090.115.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 61.436.425.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 14.927.071.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 243.535.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 65.771.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.711.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -500.654.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -500.654.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -524.772.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.724.694.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 10.293.894.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -4.771.792.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 202.592.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 163.809.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 8.566.574.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 660.776.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 46.509.354.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 196.526.540.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,00

Kredi Hesaplama