FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ahlatci dogalgaz - ahgaz - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 9.015.819.625,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 7.908.084.106,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 859.119.037,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 97.212.405,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 761.906.632,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 40.253.651,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 36.580.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.673.651,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 87.134.645,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 26.375.797,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.790.750,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 88.061.639,00
 • ARA TOPLAM 9.015.819.625,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 16.330.391.453,00
 • Finansal Yatırımlar 15.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.694.084,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 26.105,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.667.979,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 76.645.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 15.304.836.605,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 885.172.975,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 885.172.975,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 48.143.288,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 25.346.211.078,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.710.500.516,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 426.421.667,00
 • - Banka Kredileri 426.421.667,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 113.212.217,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.117.197,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.151.898.977,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.330.068,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.142.568.909,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24.854.001,00
 • Diğer Borçlar 3.591.260.606,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 16.119.109,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.575.141.497,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 123.984.968,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 252.757.199,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 26.110.881,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 19.147.123,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.963.758,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 5.710.500.516,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.874.626.185,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 160.566.566,00
 • Banka Kredileri 144.934.757,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.631.809,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 10.222.753,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.314.699.038,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 64.590.966,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 64.590.966,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.324.546.862,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.585.126.701,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 16.761.084.377,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 12.243.431.821,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.600.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 49.355,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -290.666.640,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.845.023.277,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.176.865.769,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.176.865.769,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.143.895,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 127.676.172,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -276.300.943,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.179.416.173,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 4.517.652.556,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 25.346.211.078,00

Kredi Hesaplama