akbank - akbnk - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 33456476000
 • Kredilerden Alınan Faizler 23229974000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 96440000
 • Bankalardan Alınan Faizler 283530000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 542863000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 9266768000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 36901000
 • FAİZ GİDERLERİ -13925781000
 • Mevduata Verilen Faizler -8913962000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -1037241000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -1639318000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -1907768000
 • Diğer Faiz Giderleri -338925000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 19530695000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 3865536000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 4897270000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 439666000
 • Diğer 4457604000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -1031734000
 • Gayri Nakdi Kredilere -4422000
 • Diğer -1027312000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 4763000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -618777000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 403345000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -4067523000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 3045401000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 1373338000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -4842876000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 6989086000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 956126000
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 7945212000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -1678045000
 • Cari Vergi Karşılığı -2061984000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 6267167000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 6267167000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 6267167000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.0121
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.