akbank - akbnk - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 8072797000
 • Kredilerden Alınan Faizler 5854750000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 13689000
 • Bankalardan Alınan Faizler 102097000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 46663000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 2048556000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 7042000
 • FAİZ GİDERLERİ -3093984000
 • Mevduata Verilen Faizler -2201020000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -301107000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -153980000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -329593000
 • Diğer Faiz Giderleri -85068000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 4978813000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 1125870000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 1362133000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 112622000
 • Diğer 1249511000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -236263000
 • Gayri Nakdi Kredilere -1036000
 • Diğer -235227000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 235000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -433651000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı -17943000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 401928000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -817636000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 381821000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -1191951000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 1538372000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 174485000
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 1712857000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -402810000
 • Cari Vergi Karşılığı -214029000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 1310047000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 1310047000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 1310047000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.0025
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.