FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

akbank - akbnk - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 220590949000
 • Kredilerden Alınan Faizler 124974756000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 0
 • Bankalardan Alınan Faizler 2638240000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 2441155000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 90111131000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 425667000
 • FAİZ GİDERLERİ -157043770000
 • Mevduata Verilen Faizler -140110230000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -5951718000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -6284921000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -3908075000
 • Diğer Faiz Giderleri -606556000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 63547179000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 30832418000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 38869634000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 1862472000
 • Diğer 37007162000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -8037216000
 • Gayri Nakdi Kredilere -4142000
 • Diğer -8033074000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 17804000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 37117589000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 4838341000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 2405264000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 29873984000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 6137938000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -29135099000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 77146484000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 7299426000
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 84445910000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -17966970000
 • Cari Vergi Karşılığı -11873408000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 66478940000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 66478940000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 66478940000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.1278