FİNANS

akcansa - akcns - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.370.783.643,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.355.921.682,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.871.340.428,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 76.470.129,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.794.870.299,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 117.796.421,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.554.263,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 114.242.158,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 962.183.475,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 63.541.637,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 4.370.783.643,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.690.724.571,00
 • Finansal Yatırımlar 1.290.984.735,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.529.145,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.529.145,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.224.359.479,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 189.720.611,00
 • - Şerefiye 130.080.869,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 59.639.742,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 26.958.700,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 26.958.700,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 756.185.563,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.061.508.214,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.955.103.839,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.577.470.905,00
 • - Banka Kredileri 1.382.939.092,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Banka Kredileri 166.548.621,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.153.753.611,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 689.884.590,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.463.869.021,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.523.622,00
 • Diğer Borçlar 55.890.839,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 55.890.839,00
 • Türev Araçlar 2.051.283,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 37.356.594,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 45.856.785,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 64.200.200,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 40.626.104,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 23.574.096,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 3.955.103.839,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 439.311.826,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 164.122.364,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 164.122.364,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 275.189.462,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 264.027.367,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 11.162.095,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.394.415.665,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.667.092.549,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.667.092.549,00
 • Ödenmiş Sermaye 191.447.068,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 233.177.582,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -153.608.731,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -153.608.731,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -153.608.731,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.187.388.825,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 1.187.388.825,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 516.951.333,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 171.163.576,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.520.572.896,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.061.508.214,00

Kredi Hesaplama