FİNANS

akcansa - akcns - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.677.967.764,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 222.353.719,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.280.085.817,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.261.138,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.272.824.679,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 170.137.957,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.138.550,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 167.999.407,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 860.194.765,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 145.195.506,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 2.677.967.764,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.888.402.974,00
 • Finansal Yatırımlar 467.533.427,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.529.145,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.529.145,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.009.756.370,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 189.217.367,00
 • - Şerefiye 130.080.869,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 59.136.498,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 14.688.897,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.688.897,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 93.531.812,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.566.370.738,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.215.630.024,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 898.561.877,00
 • - Banka Kredileri 644.236.411,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.243.226,00
 • Banka Kredileri 240.493.226,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.133.426.753,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 291.534.938,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 841.891.815,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.028.116,00
 • Diğer Borçlar 25.106.657,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 25.106.657,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 31.457.227,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 56.300.862,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 45.505.306,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.974.437,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 37.530.869,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.215.630.024,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 531.269.469,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 448.947.033,00
 • Banka Kredileri 350.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 98.947.033,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 82.322.436,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 75.520.004,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 6.802.432,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.746.899.493,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.819.471.245,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.819.471.245,00
 • Ödenmiş Sermaye 191.447.068,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 233.177.582,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -32.121.176,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -32.121.176,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -32.121.176,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 405.110.083,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 405.110.083,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 516.951.333,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 171.163.576,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 333.742.779,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.566.370.738,00

Kredi Hesaplama